OBMC Consulting B.V. is een onafhankelijk en pragmatisch opererend adviesbureau in het publieke domein en de non profit sector op het gebied van bestuurlijke en strategische vraagstukken, met oog voor de daarmee samenhangende operationele uitvoeringsconsequenties.

OBMC Consulting kan onder andere behulpzaam zijn bij:

  • het ontwikkelen van strategische visies
  • het ontwikkelen van besturings- en organisatieconcepten
  • het opstellen van organisatieplannen
  • het begeleiden van samenwerkings- en integratieprojecten
  • het invullen van secretariële en ondersteunende diensten

Robert Rozenberg
Robert Rozenberg, Managing Director

Nieuws

Nieuwe Directeur OBMC Consulting
1 januari 2015
Oprichter en oud-directeur van OBMC Consulting, Frank Rozenberg, is in 2014 benoemd tot wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Na een goede invulling van interim-directeur Niek Verkaik is oud medewerker Robert Rozenberg gevraagd om per 1 januari 2015 de rol van directeur op zich te nemen.
 
Geslaagd seminar lokaal veiligheidsbeleid en het sociaal domein
13 juni 2014
Tijdens het eerste seminar van OBMC Consulting op 12 juni jongstleden is een impuls gegeven aan de discussie over de koppeling tussen het lokaal veiligheidsbeleid en het sociaal domein. De sprekers Kim Putters (directeur SCP), Bas Eenhoorn (burgemeester van Vlaardingen en Nationaal Commissaris Digitale Overheid), Henk van Essen (lid korpsleiding Nationale Politie) en Alie van der Ark (JORP, Leidschendam-Voorburg) maakten de 65 aanwezigen attent op de verdere doorontwikkeling van de participatiemaatschappij en de mogelijke kansen om het veiligheidsdomein te verbinden met het sociale domein.
 
Computerhulp Ede-Wageningen